Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 53
tel. 62 747 35 77, 62 747 35 78

NIP: 617-000-14-15

www.osm-jarocin.pl
fb: https://www.facebook.com/MleczarniaJarocin