Jakość Tradycja

Czym jest system Jakość Tradycja?
Jakość Tradycja” to system, w którym do produkcji używa się wyłącznie surowców, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów GMO. W systemie tym uczestniczą jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter.
Ponadto produkty te posiadają szczególną jakość  lub reputację odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii.

Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 r. Ponadto za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50-lenią historię wytwarzania.

Więcej informacji o systemie „Jakość Tradycja” można znaleźć na stronie internetowej.